Vad är bästa materialet för grillning?

Vad är egentligen bäst att använda när man grillar; kol eller briketter? Det finns ungefär lika många svar på frågan som det finns grillmästare. Vi har sammanställt för- och nackdelarna med de olika materialen för att se om vi kan lösa denna gåta.

 

Grillkol
Grillkol är ett naturmaterial och är tillverkat av trä. Det finns många fördelar med att använda grillkol och en av dem är att det går väldigt fort att få upp temperaturen i grillen. Därtill bildas det relativt lite rök med kol och de producerar väldigt lite aska vilket gör det enkelt att rengöra grillen efteråt.

 

Nackdelen med grillkol är att de gärna klumpar sig och har väldigt varierande storlekar. Detta gör att det blir svårt att beräkna hur mycket kol man ska lägga i grillen samt att det kan vara svårt att få grillen att hålla en jämn värme.

 

Briketter
Briketter är tillverkade av komprimerat koldamm som har legat i syrestyrda formar vilket ger dem deras form. Att briketter har samma form och storlek har fördelen att alla bitarna brinner lika länge när de nått rätt temperatur. Detta gör det enklare att få en jämn värme på grillen. De är också helt rökfria vilket gör att de kan vara att föredra om man inte vill störa grannarna.

 

De nackdelar som finns med att använda briketter är att det tar lång tid för dem att uppnå rätt temperatur. Eftersom de är tillverkade av koldamm så producerar de också stora mänger aska vilket gör grillen svårare att rengöra.

 

Slutsats – kol eller briketter?
Det finns klart både för- och nackdelar med båda sorterna. Ska man grilla råvaror som inte kräver särskilt lång tid och dessutom tål att värmen varierar så är grillkol att föredra eftersom de snabbt kommer upp i temperatur. Behöver man en jämn värme under en lång tid så är briketter ett bättre alternativ.

 

Mycket beror helt enkelt på smak och grillstil samt vilken typ av recept och råvara man väljer att använda. Det framgår oftast i recepten hur lång tid råvaran behöver ligga på grillen vilket gör det enkelt att beräkna hur lång tid grillen behöver bibehålla en viss värme. Det är inte nödvändigt att endast använda antingen grillkol eller briketter. Många upplever att de får absolut bästa resultat genom att blanda de olika sorterna. På så sätt kommer grillen snabbt upp i temperatur tack vare grillkolet och håller sedan värmen jämnare under en längre tid med hjälp av briketterna.

Vad är bästa materialet för grillning 11

 
 

About the author

More posts by

 
 
 
manifesto